MTS Banka

Kreditni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok otplate kredita

u mesecima

Fiksni deo kamatne stope/ margina

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Rezultat

Kalkulator je informativnog karaktera. Predstavlja vodič za okvirno izračunavanje pretpostavljene promene kursa dinara i/ili promenljivog dela nominalne kamatne stope u bilo kom periodu otplate. U obračunu su moguća manja odstupanja zbog zaokruživanja. Zvaničnu ponudu možete dobiti u ekspoziturama mts banke.

NBS Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete pogledati na linku