BPS

Кредитни kалкулатор

Валута кредита

Тип каматне стопе

Износ кредита

Рок отплате кредита

у месецима

Фиксни део каматне стопе/ маргина

%

Варијабилни део каматне стопе

%

Номинална каматна стопа

%

Средњи курс

Рата од које се мења варијабилни део каматне стопе

у месецима

Нова вредност варијабилног дела каматне стопе

%

Нова вредност НКС

%

Рата од које се мења средњи курс динара

у месецима

Нова вредност средњег курса динара

Резултат

Калкулатор је информативног карактера. Представља водич за оквирно израчунавање претпостављене промене курса динара и/или променљивог дела номиналне каматне стопе у било ком периоду отплате. У обрачуну су могућа мања одступања због заокруживања. Званичну понуду можете добити у експозитурама банке.

НБС Калкулатор утицаја претпостављене промене номиналне каматне стопе и/или курса динара можете погледати на линку